Advanced Search

"Türkiye'de Dini Hayat Arşivi" 1970’li yılların sonlarından itibaren Çağdaş Türk Düşüncesi ve Çağdaş İslâm Düşüncesi sahalarına yoğunlaşan çalışmalarımı yürütürken biriktirip muhafaza ettiğim her türden arşiv malzemesinden oluşuyor.

Cumhuriyet devri Türkiye’sinde dini hayatın hem düşünce-anlayış kademelerine ve farklı din yorumlarına mensup kurumlar, yapılar, gruplar, hem gündelik hayat ve dini yaşama biçimleri, hem de onların sembolleri, karşılıklı takdimleri-propagandaları, ... Read more

Select a community to browse its collections.